பெரியகுளம் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

18

18.04.2021 மற்றும் 20.04.2021 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் பெரியகுளம் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.