பத்மனாபபுரம் தொகுதி சீரமைப்பு பணி

8

தோவாளை வடக்கு ஓன்றியம் தெரிசனங்கோப்பு ஊராட்சி சிவன் கோவில் பகுதியில் முட்புதர்கள் அகற்றி சுத்தம் செய்யப்பட்டது