பத்மநாதபுரம் தொகுதி புதர் மண்டிக்கிடந்த இடத்தை தூய்மை செய்தல்

4

பத்மநாபபுரம் தொகுதி குமரன்குடி அணைக்கரை பகுதியில் நீண்ட காலமாக புதர் மண்டிக்கிடந்த ஆற்றங்கரை பகுதியை தூய்மை செய்த நாம் தமிழர் உறவுகள் மற்றும் அப்பகுதி மக்கள்