பத்மநாதபுரம் தொகுதி தேவர் குளத்தை தூய்மை செய்யும் பணி

15

பத்மநாபபுரம் தொகுதி விலவூர் பேரூராட்சியில் பல ஆண்டுகளாக பராமரிப்பின்றி கிடந்த தேவர் குளத்தை தொடர்ச்சியாக 4 வது நாளாக தூய்மை செய்யும் பணியில் நாம் தமிழர் உறவுகள்