பத்மநாதபுரம் தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

3

பத்மநாபபுரம் தொகுதி திருவட்டார் பேரூராட்சி சாரூர் பகுதியில் பொதுமக்களுக்கு கொரோனா தடுப்பு கபசுர பொடி வழங்குதல்