பத்மநாதபுரம் தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

12

பத்மநாபபுரம் தொகுதி சுருளகோடு சாஸ்தான் கோயில் தெரு மற்றும் தண்ணீர் தொட்டி தெரு பகுதிகளில் கொரோனா தடுப்பு கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்