திருச்செந்தூர் தொகுதி நலிவுற்றோருக்கு உணவு வழங்கல்

13

திருச்செந்தூர் – நாசரேத் (25,26 மே)

நாம்தமிழர்கட்சி சார்பில், நலிவுற்ற 50 பேருக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது. நாசரேத் காவல்துறை ஆய்வாளர் திருமதி. விஜயலட்சுமி உணவு வழங்கினார்கள்.
நம் கடன்
பணி செய்து கிடப்பதே!

தொடர்புக்கு
7598322136