திட்டக்குடி-நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்குதல்

30

திட்டக்குடி தொகுதி ரெட்டாக்குறிச்சி கிராமத்தில் 14/05/2021 அன்று நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கப்பட்டது