தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி –

23

புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் மே18 இன எழுச்சி நாள் நிகழ்வு புதுச்சேரி மாவட்டாட்சியர் அலுவலகம் அருகில் நடைபெற்றது