சோளிங்கர் தொகுதி – கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

33

இராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கர் தொகுதிகாவேரிப்பாக்கம் தெற்கு ஒன்றியம் கரிவேடு கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.