சிவகங்கை தொகுதி இன அழிப்பு நாள் வீர வணக்க நிகழ்வு

3

சிவகங்கை சட்டமன்ற தொகுதி உறவுகள் வீர வணக்கம் செலுத்தினர்.