கன்னியாகுமரி தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

4

நாம் தமிழர் கட்சி….. கன்னியாகுமரி தொகுதியில் உள்ள தெற்கு தாமரைகுளம் பகுதியில் கபசுர குடிநீர் வழங்கபட்டது.