ஏற்காடு தொகுதி கட்சி அலுவலகம் திறப்பு விழா

17

ஏற்காடு சட்டமன்ற தொகுதி
நாம் தமிழர் கட்சி அலுவலகம் தெற்கு மாவட்ட தலைவர் திரு. செல்வநாதன் அவர்கள்
தலைமையில்
திறக்கப்பட்டது இந்நிகழ்வில் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் ஒன்றிய
பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவரும் கலந்து கொண்டனர்