அம்பத்தூர் தொகுதி – 87 ஆவது வட்ட கலந்தாய்வு

3

அம்பத்தூர் தொகுதியில் 87 ஆவது வட்டத்திற்கான பொறுப்பாளர்கள் தேர்வுக்கான கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.