அண்ணா நகர் தொகுதி – கபசுரகுடிநீர் வழங்குதல்

24

அண்ணா நகர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 20/05/2021 அன்று 105 வட்டத்தில்
தொடர்ந்து 8வது நாளாக பொது மக்களுக்கு
*கபசூர குடிநீர்* வழங்கப்பட்டது அதன் ஊடாக

மகாத்மா காந்தி தெரு* தொடங்கி *இபிளாக்* வரை
வழங்கப்பட்டது