சங்ககிரி தொகுதி – நாம் தமிழர் கட்சி நாட்காட்டிகள் ஒப்படைத்தல்

57

சங்ககிரி தொகுதி, இடங்கணசாலை பேரூராட்சியில் நாம் தமிழர் கட்சி நாட்காட்டிகள் ஒப்படைக்கப்பட்டது.