மண்டபம் – சுவரொட்டிகள் ஒட்டுதல்

30

13-02-2021 அன்று மண்டபம் மேற்கு ஒன்றிய பகுதிகளில் வேட்பாளர் மற்றும் சின்னத்தை அடையாளப்படுத்தும் விதமாக சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டது.