பொன்னேரி தொகுதி – வேட்பாளர் அறிமுக சுவர் விளம்பரம்

89

நாம் தமிழர் கட்சி 2021 ஆம் ஆண்டு பொன்னேரி சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் மகேஸ்வரி அவர்களுக்கு தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை சார்பாக சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.