பாபநாசம் தொகுதி – வீரத்தமிழ் மகன் முத்துக்குமார் நினைவேந்தல்

19

வீரத்தமிழ் மகன் முத்துக்குமார் அவர்களின் 12 ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வு பாபநாசம் நகரம் சார்பாக அனுசரிக்கப்பட்டது.