பத்மநாதபுரம் தொகுதி – கல்குறிச்சி ஊராட்சியில் துண்டறிக்கை வழங்குதல்

17

பத்மநாபபுரம் தொகுதி கல்குறிச்சி ஊராட்சியில் வீடு வீடாக கட்சியின் கொள்கை விளக்க துண்டறிக்கை வழங்கப்பட்டது.