நாங்குநேரி தொகுதி – துண்டறிக்கை பரப்புரை

18

நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி, பாளை மேற்கு ஒன்றிய பகுதிகளில் துண்டறிக்கை பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது.