தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்

16

நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் மற்றும் வேட்பாளர் அறிமுகக் கூட்டம் நடைபெற்றது