தேனி தொகுதி – மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்

74

பெரியகுளம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக தேனி 07.01.2021 மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்
நடைபெற்றது.