துறையூர் தொகுதி – புலிக்கொடி ஏற்ற நிகழ்வு

39

31−01−2021 அன்று துறையூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பில்  எரகுடி−துறையூர் பிரதான சாலையில் உள்ள சங்கம்பட்டி பகுதியில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது.