திருவாரூர் தொகுதி – தேர்தல் பரப்புரை

35

திருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட கொடராச்சேரி தெற்கு ஒன்றியத்தில் உள்ள அபிவிருத்திஸ்வரம் மற்றும் பல்வேறு இடங்களில் தேர்தல் பரப்புரை நடைபெற்றது.