திருவாரூர் தொகுதி – தேர்தல் பரப்புரை 2021

6

திருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட மன்னை கிழக்கு ஒன்றியம் சித்தனங்குடியில் (24.01.2021)தேர்தல் பரப்புரை நடைபெற்றது.
கு.சுரேந்தர்-9445393853