திருப்பத்தூர் தொகுதி – மொழிப்போர் ஈகியருக்கு வீரவணக்கம்

39

(26.01.2021) அன்று திருப்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி- கந்திலி நடுவண் ஒன்றியம் சார்பாக எம்முயிர் தமிழ் காக்க தம்முயிர் ஈந்த மொழிப்போர் ஈகியருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

முந்தைய செய்திதிருப்பத்தூர் தொகுதி – தைப்பூச திருமுருக விழா
அடுத்த செய்திதிருப்பத்தூர் தொகுதி – இணையவழி பதாகை ஏந்தும் போராட்டம்