திருத்தணி தொகுதி – தைப்பூச திருவிழா

89

திருத்தணி சட்டமன்ற தொகுதியில் தைபூச திருவிழா நடைபெற்றது, வேல் வழிபாடு