திருச்சுழி தொகுதி – திருமுருக திருவிழா மற்றும் கலந்தாய்வு

76

முப்பாட்டன் முருகனின் திருமுருக திருவிழாவில் மானூர் முப்பாட்டன் முருகனை வணங்கி தேர்தல் பரப்புரை தொடங்கி மற்றும் தாய் தமிழ் உறவுகளுடான தேர்தல் கலந்தாய்வில் திருமதி.ஆனந்த ஜோதி திருச்சுழி சட்டன்ற தொகுதி வேட்பாளர்.