கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

48

கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி பாலவாக்கம் கிராமத்தில் உறுப்பினர் சேர்ப்பு முகாம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட அனைத்து உறவுகளுக்கும் புரட்சிகர வாழ்த்துக்கள்.