கிருசுணராயபுரம் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

78

கரூர் கிழக்கு மாவட்டம் கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக நடந்த(31.01.2021) கலந்தாய்வுக் கூட்டத்தில் தேர்தல் களப் பணி குறித்தும் கட்சியின் உட்கட்டமைப்பு குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது.