கந்தர்வக்கோட்டை தொகுதி – பரப்புரை துவக்கம்

43

கந்தர்வக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் (14-02-2021)அன்று எதிர்வரும் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் பறையிசையுடன் இனிதே துவங்கப்பட்டது.
கந்தர்வக்கோட்டை கடைவீதி பகுதிகளில் வாக்குச்சேகரிப்பில் ஆட்சிவரைவு துண்டறிக்கைகள் வழங்கப்பட்டது.
9750184317