கந்தர்வக்கோட்டை தொகுதி – தைப்பூச வழிபாடு

62

கந்தர்வக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி கந்தர்வக்கோட்டை வடக்கு ஒன்றியத்தின் சார்பில் தச்சன்குறிச்சி குகை முருகன் ஆலயத்தில் முப்பாட்டன் முருகனுக்கு வழிபாடு செய்யப்பட்டது.