கடையநல்லூர் தொகுதி – சட்டமன்றத்தேர்தல் வேட்பாளர் அறிமுகக்கூட்டம்

177

கடையநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் வேட்பாளர் மா.முத்துலெட்சுமி அவர்களை நமது உறவுகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இன்று அறிமுகம் கிருஷ்ணாபுரத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. முத்துக்குமார் 9092274093