அறந்தாங்கி தொகுதி -மணமேல்குடி தெற்கு ஒன்றியம் கலந்தாய்வு

63

புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்டம்  அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி
மணமேல்குடி தெற்கு ஒன்றியம் கலந்தாய்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.