அறந்தாங்கி தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

20

புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்டம் அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி
அறந்தாங்கி பெருநகர உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.