அரியலூர் தொகுதி – பதாகை பரப்புரை

24

அரியலூர் சட்டமன்றதொகுதி அரியலூர் தெற்கு ஒன்றியம் கருப்பிலாக்கட்டளை கிளையில் 2021 சட்டமன்ற வேட்பாளர் திருமதி.சுகுணாகுமார் அவர்களை ஆதரித்து விளம்பர பாதாகை வைக்கப்பட்டது.