திருச்சுழி தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

74

திருச்சுழி சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக கானாவிலக்கு கிராமத்தில் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 20 க்கும் மேற்பட்ட உறவுகள் தங்களை நாம் தமிழராய் இணைத்தனர்.

முந்தைய செய்திதிருச்சுழி சட்டமன்ற தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திதிருவெறும்பூர் – மழைநீர் அப்புறப்படுத்துதல்