மணப்பாறை சட்டமன்றத் தொகுதி – வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் அவர்களின் பிறந்தநாள்

56

நமது பெரும்பாட்டி வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் அவர்களின்ர 291ஆம் பிறந்தநாள் விழா மணப்பாறை சட்டமன்றத் தொகுதி பண்ணப்பட்டி ஊராட்சி நாம் தமிழர் உறவுகளால் முன்னெடுக்கப்பட்டது.