விளவங்கோடு தொகுதி – வீரத் தமிழ்மகன் முத்துக்குமாருக்கு புகழ் வணக்கம்

51

விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி தலைமை அலுவலகத்தில் 29.01.2021 அன்று வீரத் தமிழ்மகன் முத்துக்குமாருக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.