விளவங்கோடு தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

44

நாம் தமிழர் கட்சி விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி தலைமை அலுவலகத்தில்  09/01/2021 அன்று மாலை 6.30 மணிக்கு கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.