விராலிமலை தொகுதி – கொடியேற்ற நிகழ்வு

44

விராலிமலை தெற்கு ஒன்றியம் .கசவனூர் ஊராட்சி. சேனியபட்டி கிராமத்தில் புலிகொடி ஏற்றம் சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதில் அனைத்து நிலை பொறுப்பாளர்களும் கலந்து கொண்டனர்.