வாணியம்பாடி – உறுப்பினர் சேர்க்கை மற்றும் தெருமுனை பரப்புரை

75

#ஆலங்காயம் பேரூராட்சியில் தெருத்தெருவாக கொள்கை விளக்கம் பரப்புரை மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை நடைப்பெற்றது.