மடத்துக்குளம் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

115

திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் தொகுதியின் இந்த ஆண்டிற்கான முதல் கலந்தாய்வு கூட்டம் 24-01-2021 அன்று  நடைபெற்றது.