பெரம்பலூர் தொகுதி – துண்டறிக்கை விநியோகம்

68

04-01-2021 அன்று பெரம்பலூர் தொகுதிக்குட்பட்ட வேப்பந்தட்டை ஒன்றியம் வாலிகண்டபுரம் வாரச்சந்தையில் தொகுதி மற்றும் ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் முன்னிலையில் தொகுதி உறவுகளால் துண்டறிக்கை விநியோகம் செய்யப்பட்டது.