நாங்குநேரி – மேற்கு ஒன்றிய கலந்தாய்வு கூட்டம்

26

நாங்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதி* நாங்குநேரி மேற்கு ஒன்றியம்
பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு கூட்டம் ஒன்றிய அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.