நன்னிலம் சட்ட மன்ற தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

40

நன்னிலம் சட்ட மன்ற தொகுதி, வலங்கை ஒன்றியம் மாணிக்கமங்கலம் கிளையில் 30.01.2021 அன்று 2021 சட்ட மன்ற தேர்தல் களப்பணிக்கான முன் கள பயிற்சி கலந்தாய்வு கூட்டம் நடத்தப்பட்டது