திருவெறும்பூர் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

21

திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பர்மா காலனி பகுதியில் 23.01.2021 அன்று பகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்  நடைப்பெற்றது.