திருமழிசை பேரூராட்சி – புலிக்கொடி ஏற்றம்

49

திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருமழிசை பேரூராட்சியில் 17.01.20201 அன்று  நாம் தமிழர் கட்சியின் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது