திருப்பூர் வடக்கு தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

100

திருப்பூர் மாவட்டம் திருப்பூர் வடக்கு தொகுதி அலுவலகத்தில் 15.01.2021 அன்று கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் கடந்த மாதம் கட்சி நிகழ்வுகளில் களப்பணி ஆற்றிய உறவுகளுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்பட்டது.